Strafrecht
Jeugdstrafrecht
Vertrouwenspersoon

Emk Advocatuur
specialist in Strafrecht, jeugdstrafrecht en
VERTROUWENSPERSOON

 

Algemene kantoorinformatie

EMK Advocatuur is een handelsnaam van de eenmanszaak van mr. E.M. Krukziener en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69366551.

Het kantoor heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering: SAA Verzekeringen B.V. Twentsestraat 88, 3083 BD Rotterdam polis 5549216687, welke verzekering voldoet aan de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Beroepsorganisatie
Mr. E.M. Krukziener is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten en volgt de beroepsregels en gedragscodes van deze organisatie. De regels en codes zijn op te vragen via de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Cliënt identificatie
Advocaten zijn verplicht de identiteit van hun cliënten te verifiëren aan de hand van een wettig legitimatiebewijs of uittreksel van de Kamer van Koophandel. De Verordening op de Advocatuur en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn van toepassing.

Klachten- en Geschillenregeling:
Mr. E.M. Krukziener kent een interne klachtenregeling. De klachtenregeling is te vinden op deze website. Deze procedure bepaalt o.a. dat klachten kunnen worden ingediend bij en voorgelegd aan mr. E.M. Krukziener. Zulks laat geheel onverlet het recht van de opdrachtgever om de klacht of een vordering voor te leggen aan de Rechtbank of te klagen bij de deken van de Orde van Advocaten te Den Haag, indien mr. E.M. Krukziener er niet in slaagt de klacht te verhelpen.

Rechtsgebiedenregister NOvA
Advocaten zijn verplicht zich te registreren bij het rechtsgebiedenregister op grond van artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).
Mr. E.M. Krukziener heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van advocaten geregistreerd op de volgende (sub) rechtsgebieden:
– Strafrecht
– Jeugdstrafrecht

Op grond van deze registratie is mr. Krukziener verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Contact

Koraalrood 153

2718 SB Zoetermeer

info@emk-advocatuur.nl

Telefoon: 079 - 303 21 00

Fax: 079 - 303 21 11

Waar vindt u ons