Strafrecht
Jeugdstrafrecht
Vertrouwenspersoon

Emk Advocatuur
specialist in Strafrecht, jeugdstrafrecht

Jeugdstrafrecht

 

Mr. Krukziener is gespecialiseerd in jeugdstrafrecht en kan een minderjarige bij alle verhoren en strafrechtprocedures uitstekend bijstaan.
 
Advocaat bij verhoor minderjarige
Een minderjarige is kwetsbaar waardoor het gevaar bestaat dat onder druk van de politie een onjuiste bekentenis wordt afgelegd. Daarom is het verstandig dat een advocaat bij het verhoor van de minderjarige aanwezig is. Mr. Krukziener kan erop toezien dat de rechten van de minderjarige worden beschermd. Zij kan adviseren of het wel of niet beter is om te zwijgen. 
 

Straffen en maatregelen voor minderjarigen
Minderjarigen tussen de 12 en 18 jaar kunnen volgens het jeugdstrafrecht een taakstraf of jeugddetentie krijgen. De rechter kan door het adolescentenstrafrecht het jeugdstrafrecht ook toepassen op jongvolwassenen tot 23 jaar. Kinderen tot 12 jaar kunnen geen straf of boete krijgen.

Halt-straf voor minderjarigen tot 18 jaar
Ook hier kan mr. Krukziener de minderjarige met raad en daad bijstaan.
Minderjarigen tussen 12 tot 18 jaar die een strafbaar feit hebben gepleegd, kunnen in aanmerking komen voor een verwijzing naar Halt. Dit heet een Halt-afdoening of Halt-straf. De Halt-straf geeft een minderjarige de kans de fout recht te zetten. De minderjarige dient zijn excuses aan te bieden aan de slachtoffers en eventuele schade te vergoeden.
Om voor Halt in aanmerking te kunnen komen moet het gaan om een licht strafbaar feit (diefstal, openbare dronkenschap, misbruik maken van alarmnummers) en de minderjarige mag geen strafblad hebben.
De Halt-straf is dan ook geen echte straf. Het is een vrijwillig alternatief om een echte straf of maatregel te voorkomen. Dit betekent niet dat een Halt-straf vrijblijvend is. Als een minderjarige niet meewerkt aan zijn Halt-straf, komt hij alsnog in contact met Justitie.

Boete voor minderjarigen vanaf 12 jaar
Minderjarigen vanaf 12 jaar kunnen een boete krijgen als ze een strafbaar feit plegen, zoals onder meer te hard rijden of zwartrijden in het openbaar vervoer. De rechter of officier van justitie bepalen de hoogte van de boete. Ook hier kan mr. Krukziener de minderjarige bijstaan.

Taakstraf voor minderjarigen
Hier kan mr. Krukziener de minderjarige adviseren en bijstaan.
Een taakstraf voor minderjarigen kan bestaan uit een werkstraf (onbetaalde arbeid) of een leerstraf (een leerproject) of een combinatie hiervan.
De Raad voor de Kinderbescherming begeleidt de minderjarigen met een taakstraf. Een taakstraf duurt maximaal 240 uur voor een werkstraf en 480 uur voor een leerstraf (of een combinatie van een leerstraf en werkstraf).
De rechter kan naast de taakstraf ook een boete of jeugddetentie van maximaal 3 maanden opleggen.

Jeugddetentie
Minderjarigen die veroordeeld zijn tot jeugddetentie komen in een justitiële jeugdinrichting. Jeugddetentie duurt maximaal 2 jaar voor jongeren van 16 of 17 jaar. Voor minderjarigen tussen de 12 en de 15 jaar is dat maximaal 1 jaar.
In detentie moeten de minderjarigen naar school. Ook krijgen zij les in bijvoorbeeld sociale vaardigheden en beter omgaan met woede.

Nachtdetentie
Bij nachtdetentie gaan minderjarigen overdag naar school. Buiten schooltijd en ’s nachts zitten ze in een justitiële jeugdinrichting. Op die manier kunnen ze hun opleiding blijven volgen of hun werk blijven doen.

 

 

Gedragsbeïnvloedende maatregel
De minderjarige kan ook een gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) opgelegd krijgen, als opsluiting een te zware straf, maar een voorwaardelijke straf te licht is. Een GBM bestaat uit een of meer trainingen of behandelingen. De minderjarige moet dan training volgen om te leren van drugs of alcohol af te blijven. De jeugdreclassering houdt toezicht op het verloop van de GBM.

Elektronische enkelband bij minderjarigen
De rechter kan de minderjarige bij een elektronische enkelband als straf een bijzondere voorwaarde geven. De jeugdreclassering kan controleren of een minderjarige zich aan de bijzondere voorwaarde(n) houdt. Deze bijzondere voorwaarden kunnen zijn:
Gebiedsgebod, een minderjarige moet dan op bepaalde tijden op een vaste plek zijn. Bijvoorbeeld thuis of op school.
Gebiedsverbod, een minderjarige mag dan niet in een bepaald gebied komen. Bijvoorbeeld waar het gebied waar hij het misdrijf heeft gepleegd.
De enkelband helpt om structuur in de dag te krijgen en te houden. Bijvoorbeeld door op het juiste moment thuis te zijn of naar school te gaan. Een enkelband moet een minderjarige helpen zijn leven weer op orde te krijgen. Op deze wijze kan de minderjarige weer bouwen aan zijn toekomst.

Straf voor minderjarigen met ontwikkelingsstoornis of psychische aandoening (PIJ-maatregel)
De rechter kan criminele minderjarigen met een ontwikkelingsstoornis een PIJ-maatregel (Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen) opleggen. Met een PIJ-maatregel kan een minderjarige in een justitiële jeugdinrichting worden geplaatst. De minderjarige krijgt dan een intensieve behandeling en begeleiding om herhaling van het misdrijf te voorkomen.

Adolescentenstrafrecht voor minderjarigen en jongvolwassenen van 16 tot 23 jaar
Het adolescentenstrafrecht biedt meer mogelijkheden om bij het straffen van adolescenten (16 tot 23-jarigen) rekening te houden met hun ontwikkelingsfase. Met de invoering van het adolescentenstrafrecht sluiten het jeugdstrafrecht en het volwassenenstrafrecht (commune strafrecht) beter op elkaar aan. Dit draagt bij aan een effectievere strafrechtelijke aanpak van 16 tot 23-jarigen.

De rechter kan ervoor kiezen om voor (bij een zeer ernstig delict) minderjarigen van 16 en 17 jaar het commune strafrecht toe te passen. En voor jongvolwassenen tot 23 jaar kan de rechter ervoor kiezen om het jeugdstrafrecht toe te passen. Hierbij gaat de rechter uit van de leeftijd waarop minderjarigen en jongvolwassenen het delict plegen en de ontwikkelingsfase waarin de minderjarige en d jongvolwassenen zich op dat moment bevindt. De grens tussen beiden typen strafrecht wordt hierdoor meer flexibel.

Contact

Koraalrood 153

2718 SB Zoetermeer

info@emk-advocatuur.nl

Telefoon: 079 - 303 21 00

Fax: 079 - 303 21 11

Waar vindt u ons