Strafrecht
Jeugdstrafrecht
Vertrouwenspersoon

Emk Advocatuur
specialist in Strafrecht, jeugdstrafrecht

Uurtarief

EMK Advocatuur staat voor persoonlijke aandacht en u krijgt een uitstekende service voor een zeer redelijke prijs. De kosten zijn helder en transparant en worden vooraf met besproken en vastgelegd. EMK Advocatuur brengt u geen kantoorkosten in rekening.
Het overeengekomen uurtarief is mede afhankelijk van het belang van de zaak, de spoedeisendheid en andere factoren zoals specialistische kennis. Er kan ook een vaste prijsafspraak gemaakt worden als uw zaak zich daartoe leent. Gedurende het gehele traject zal EMK Advocatuur steeds nauwgezet uw financiële belang in de gaten houden. Het tarief wordt voorafgaand aan de behandeling van de zaak met u besproken. Deze bedragen worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (21%) en eventueel toepasselijke deurwaarderskosten, griffierechten, etc.

 

GEFINANCIERDE RECHTSBIJSTAND
Indien u geen advocaat kunt betalen omdat uw inkomen niet voldoende is of als u bijvoorbeeld een uitkering heeft dan kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging).
U betaalt in dat geval slechts een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt door de Raad voor Rechtsbijstand vastgesteld. De overige kosten voor de werkzaamheden van de advocaat worden dan door de overheid betaald. Op deze manier kunt u toch door EMK Advocatuur worden geholpen. U hoeft geen uurtarief te betalen en u bent toch verzekerd van goede juridische bijstand.
De hoogte van de eigen bijdrage hangt onder meer af van uw inkomen, uw vermogen en de aard van het geschil.
Om in aanmerking te komen voor een toevoeging, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Uw gezinssituatie, de hoogte van uw inkomen en eventueel dat van u partner en het eigen vermogen spelen hierbij een rol. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org).

Als u door het Juridisch Loket bent doorverwezen, dan heeft u recht op korting op uw eigen bijdrage.
In het eerste gesprek met EMK Advocatuur kan al een inschatting worden gemaakt welke eigen bijdrage u zou moeten betalen.

De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt uiteindelijk welke eigen bijdrage u verschuldigd bent. Daarbij gaat de Raad voor Rechtsbijstand uit van uw verzamelinkomen.
De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt aan de hand van uw verzamelinkomen of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand kijkt dan naar uw verzamelinkomen van twee jaar eerder (dit heet het peiljaar).
Indien uw inkomen in het jaar waarin de aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand wordt ingediend lager is dan het verzamelinkomen twee jaar eerder, dan kunt u een peiljaarverlegging bij de Raad voor Rechtsbijstand indienen. De Raad kan naar aanleiding van uw gegevens de eigen bijdrage vaststellen op basis van het peiljaar waarin uw inkomen lager is geworden.

Contact

Koraalrood 153

2718 SB Zoetermeer

info@emk-advocatuur.nl

Waar vindt u ons